Katowice. Stolica Regionu Górnośląskiego

Miasto możliwości

Katowice. Stolica regionu górnośląskiego, centrum blisko trzymilionowej, największej i najbardziej zurbanizowanej aglomeracji w Polsce. Niegdyś kojarzone głównie z przemysłem ciężkim, dziś nowoczesny ośrodek kultury i turystyki biznesowej.

Festiwale,
sztuka,
architektura

Katowice zaskakują głęboką i wielopłaszczyznową transformacją. W gospodarce tradycyjne branże zastępowane są przez innowacyjne dziedziny, wysoce rozwinięte technologie i nowoczesne usługi. Zmienia się przestrzeń publiczna, mnożą wydarzenia kulturalne i rosną wymagania mieszkańców.

Mieszkańcy Katowic nie muszą już wyjeżdżać, żeby posłuchać artystów tworzących muzykę różnych nurtów (Festiwale: OFF, Nowa Muzyka, JazzArt), obejrzeć awangardowe filmy (Festiwal Ars Independent) i spektakle teatralne (Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje), z bliska przyjrzeć się sztuce ulicy (Katowice Street Art Festival) i światowej klasy realizacjom architektonicznym ( Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy Muzeum Śląskie)

miasto na fali

Na południe od A4

Idealne warunki dla inwestycji

Biegnąca przez miasto autostrada A4 dzieli Katowice na dwie wyraźne części: północną i południową.
Z perspektywy handlu detalicznego te dwa obszary są od siebie częściowo niezależne.

4 mocne atuty południowych Katowic

 1. potężne zasoby demograficzne

  520 tysięcy mieszkanców

 2. wysoka siła nabywcza ludności

  nawet o 25% większa niż średnia krajowa

 3. niskie nasycenie powierzchnią handlową

  południe - 224 m2 na 1 000 mieszkańców,
  północ - 1 219 m2 na 1 000 mieszkańców

 4. doskonała komunikacja z całą aglomeracją śląską

  droga krajowa nr 81
  łatwe połączenie z autostradą A4

Nowy układ drogowy. Nowe możliwości

Szybko i bez korków

Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Kolejowej i Jankego powstanie nowy węzeł drogowy, który zapewni komfortowy i szybki dojazd do Libero z każdej strony miasta.